Nové trendy v sociálně-právní oblasti 2014

Zpět na přehled kurzů

Popis:foto nov trendyi

Obsahem výuky jsou povinnosti a organizace práce poskytovatelů sociálních služeb vycházející z novely zákona o sociálních službách, změny v oblasti ekonomické, kulturní a společenské. Účastníci budou seznámeni s nákladovostí a zdroji financování sociálních služeb v ČR a s tím souvisejícími standardy a etikou, s plánováním a s transformací pobytových sociálních služeb. Dále bude prezentována a diskutována tématika patologických jevů ve společnosti v souvislosti s diskriminací, rasovou nesnášenlivostí, genderovou tématikou a se stárnutím populace. Na závěr bude věnován prostor metodám práce s vybranými skupinami, např. se seniory, s klienty s různým zdravotním či psychickým postižením, s prací s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Akreditace MPSV č. 2013/0206-PC/SP,
akreditace MV č. AK/PV-485/2013, AK/VE-326/2013.

Anotace:

Výuka bude probíhat v pěti šestihodinových blocích.

Lektor:

Bc. Jarmila Tomancová, odborná konzultantka poskytovatelů sociálních služeb a inspektorka kvality sociálních služeb s registrací MPSV.

Uchazeči:

Tento vzdělávací program je určen pro řídící pracovníky státní správy, sociálních zařízení, sociální pracovníky, zdravotnický personál, poradce, tiskové mluvčí, pracovníky informačních a poradenských center, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogy, lektory, školitele určitých typů, pracovníky místní a státní správy dle zaměření (ÚP, OSSZ, FÚ, pojišťovny), pracovníky neziskových organizací (vyjma dobrovolných hasičů a jiných dobrovolníků), mzdové účetní, personalisty, zaměstnance pojišťoven všech typů.

Termín:

21. 10. 2014 – 9. 12. 2014, úterý 13:00 – 18:00 hod. (21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 9. 12. 2014).

Uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2014.


Cena:

1 990 Kč včetně učebnice. Občerstvení zajištěno.

 

Máte zájem o více informací?

Prosím zaškrtněte, jinak nebude možné vaši zprávu poslat. Děkujeme.
Centrum profesního rozvoje vzniklo v rámci projektu Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti, CZ.1.07/3.2.05/02.0001. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.