Psychologie a pomáhající profese

Zpět na přehled kurzů

Popis:foto psychologiei

Obsahem výuky jsou témata související s termíny „pomáhající profese“, „moc a bezmoc při pomáhání“, dále doporučení jak komunikovat s klienty, jaká je role supervize a jak se bránit syndromu vyhoření.

Akreditace MPSV č. 2013/1008-PC/SP,
akreditace MV č. AK/PV-482/2013, AK/VE-323/2013.

Anotace:

Výuka bude probíhat v pěti šestihodinových blocích.

Lektor:

Mgr. Lubomír Smékal, psycholog

Uchazeči:

Na tento vzdělávací program se mohou hlásit zaměstnanci všech oborů, jejich činnost spočívá převážně v mezilidském kontaktu (dle intenzity a šíře styků) – všechny obslužné profese ve službách, dále řídící pracovníci všech stupňů, úředníci všech typů, zaměstnanci bank, pojišťoven, realitních a zájezdových kanceláří, soudci, notáři a soudní úředníci, policisté městské policie (nikoli Policie ČR), zdravotnické profese, sociální pracovníci, kurátoři, pracovníci probační a mediační služby, personalisté, vedoucí kanceláří vrcholových pracovníků, vzdělávající (pouze s vazbou na další vzdělávání) - pedagogové, lektoři, školitelé, pracovníci neziskových organizací (vyjma dobrovolných hasičů a jiných dobrovolníků), pracovníci dětských domovů, umělci, apod.

Termín:

1. 3. 2016 – 26. 4. 2016, úterý 13:00 – 18:00 hod. (1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. 2016).
Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2016.

Cena:

2 200 Kč včetně učebnic na CD. Drobné občerstvení zajištěno.

Máte zájem o více informací?

Prosím zaškrtněte, jinak nebude možné vaši zprávu poslat. Děkujeme.
Centrum profesního rozvoje vzniklo v rámci projektu Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti, CZ.1.07/3.2.05/02.0001. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.