Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích (akreditace)

Zpět na přehled kurzů

Popis:foto sociologie

Obsahem bude seznámení se s disciplínou sociologie jakožto vědeckého oboru, s metodami vycházejícími ze znalosti sociologie, které je možno použít při práci v sociálních službách. Dále lektorka seznámí účastníky s procesem socializace, s klasifikací sociálních skupin, vysvětlí problematiku související s pojmem „sociální deviace“ a poukáže na možnosti využití těchto vědomostí v praxi.

Akreditace MPSV č. 2012/0983-PC/SP,

akreditace MV č.AK/PV-483/2013, AK/VE-324/2013.

Anotace:

Výuka bude probíhat v pěti šestihodinových blocích.

Lektor:

Mgr. Vladislava Závrská, metodička Laboratoře sociálně-vědních výzkumů Univerzity Palackého v Olomouci

Uchazeči:

Účast nepředpokládá žádné podrobnější znalosti z oboru sociologie.

Termín:

19. 3. 2015 – 21. 5. 2015, čtvrtek 13:00 – 18:00 hod. (19. 3., 2. 4., 16. 4., 14. 5., 21. 5. 2015).

Uzávěrka příhlášek: 10. 3. 2015.

Cena:

2 200 Kč včetně učebnice. Občerstvení zajištěno.

Máte zájem o více informací?

Prosím zaškrtněte, jinak nebude možné vaši zprávu poslat. Děkujeme.
Centrum profesního rozvoje vzniklo v rámci projektu Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti, CZ.1.07/3.2.05/02.0001. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.