Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích

Zpět na přehled kurzů

Popis:foto prvn minimumi

Obsahem vzdělávacího programu bude seznámení se se základními pojmy teorie a práva, s ústavním právem a pořádkem, s občanským právem, rodinným právem, pracovním právem, trestním právem, s právem sociálního zabezpečení, se zákonem o sociálních službách, o pomoci v hmotné nouzi a s dobrovolnictvím.

Anotace:

Program dalšího vzdělávání v oblasti sociální ekonomiky, výuka bude probíhat ve v pěti šestihodinových blocích.

Lektor:

JUDr. Hynek Pečinka, absolvent UK v Praze a UP v Olomouci, akreditovaný lektor

Uchazeči:

Tento vzdělávací program je určen pro prodejce, st. a místní správu, úředníky, pedagogy (působící v oblasti dalšího vzdělávání), řídící pracovníci, sociální poradci, pracovníci poraden pro občany (např. v nouzi, dluhové poradny, poradny pro bydlení,apod.), pracovníky azylových zařízení a nízkoprahových center, OSVČ všech typů, policisty, probační a mediační službu, tiskové mluvčí.

Termín

Připravujeme další termíny výuky.

Máte zájem o více informací?

Prosím zaškrtněte, jinak nebude možné vaši zprávu poslat. Děkujeme.
Centrum profesního rozvoje vzniklo v rámci projektu Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti, CZ.1.07/3.2.05/02.0001. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.