Znakový jazyk pro začátečníky

Zpět na přehled kurzů

Popis:foto znakov jazyki

Obsahem vzdělávacího programu bude seznámení se se způsoby komunikace při postižení sluchu, se vztahem neslyšících a nedoslýchavých ke slyšící většinové populaci, s tlumočením, s kompenzačními a komunikačními pomůckami a jak jsou sluchově postižení organizováni. V praktické části se účastníci seznámí se základy znakového jazyka neslyšících v různých životních oblastech.

Anotace:

Program dalšího vzdělávání v oblasti znakového jazyka, výuka bude probíhat ve čtyř a pětihodinových blocích.

Délka kurzu je 50 vyučovacích hodin.

Lektor:

Mgr. Svatava Panská, pedagožka Univerzity Palackého v Olomouci a tlumočnice Oblastní unie neslyšících Olomouc

Uchazeči:

Tento vzdělávací program je určen pro pracovníci pobytových sociálních zařízení, pedagogové, určení sociální pracovníci působí v oblasti neslyšících, pracovníci specializovaných center, některý zdravotnický personál.

Termín:

16. 1. 2014 – 24. 4. 2014, čtvrtek 14:00 – 18:00 h
(16. 1., 23. 1, 13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 10. 4. 18. 4., 24. 4. 2014)

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2014.

Cena:
3 890 Kč včetně učebnice. Občerstvení zajištěno.

Máte zájem o více informací?

Prosím zaškrtněte, jinak nebude možné vaši zprávu poslat. Děkujeme.
Centrum profesního rozvoje vzniklo v rámci projektu Vývoj, ověření a realizace systému dalšího vzdělávání v sociálně právní oblasti, CZ.1.07/3.2.05/02.0001. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.