Naši lektoři

Přehled lektorů

Registrovat nového lektora

kotulaki

Zdeněk Kotulák, MBA

Olomouc, Přerov

Lektorské dovednosti - Specifika výuky dospělých

Profil  Akreditován jako lektor u MV ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, pro PC školení na produkty MS u firmy Microsoft.
Vzdělání  Univerzita Palackého v Olomouci
Zkušenosti 
 • PHARE - Fond pomoci místní správě ČR, vedoucí regionální pobočky
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, vedoucí regionální pobočky
 • bit cz training, ředitel pobočky
 • Projekty pro Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Krajský úřad práce odbor implementace ESF. FF UP projekty pro národnostní menšiny
 • FTK UP Olomouc, projekty v oblasti zdravého životního stylu
 • VOŠ Uničov, projektový manažer
 • SOŠ veřejnoprávní Olomouc, externí učitel, vedoucí praxí studentů
 • SPŠS Olomouc, koordinátor projektu
tomancovai

Bc. Jarmila Tomancová

Přerov

Nové trendy v sociálně-právní oblasti - Sociálně-právní praktikum

Profil Inspektorka kvalita sociálních služeb zařazená v registru inspektorů na stránkách MPSV 
Vzdělání  Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Zkušenosti 
 • Ředitelka Oblastní charity Uherský Brod 
 • Odborná konzultantka ke standardům SOD pro domov pro seniory Hagibor v Praze
 • Odborná konzultantka a lektorka ke standardům DROM Brno
 • Odborná a lektorka konzultantka ke standardům Helpale Ostrava
smekali

Mgr. Lubomír Smékal

Olomouc, Přerov

Psychologie a pomáhající profese

Profil  Dřívější ředitel Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o. (Poradna pro rodinu), který nyní vede soukromou praxi v oblasti psychologického poradenství, individuální psychoterapie, rodinné terapie, skupinové psychoterapie a supervize.
Vzdělání 

Univerzita Palackého v Olomouci

Universita J.A.Komenského Bratislava

Zkušenosti
 • Výcvik v dynamické skupinové psychoterapii SUR
 • Výcvik v supervizi
 • Řada krátkodobých výcviků
zavrskai

Mgr. Vladislava Závrská

Přerov

Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Profil  Metodička Laboratoře sociálněvědních výzkumů, Univerzita Palackého v Olomouci 
Vzdělání  Univerzita Palackého v Olomouci 
Zkušenosti 
 • Vedení kurzů Sociologie a Sociologického semináře, Caritas VOŠs, Olomouc
 • Vedení kurzu Metody sociálně-vědního výzkumu, Caritas VOŠs, Olomouc
 • Sociologický proseminář, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky
 • Seminář kurzu Metody sociologického výzkumu, Univerzita Palackého v Olomouci
nemeceki

Ing. Pavel Němeček

Olomouc, Přerov

Sociální ekonomika
Profil

Lektor se věnuje vzdělávání dospělých již více jak 10 let. Ročně absolvuje 50 školících dnů pro Nadaci Via, Spiralis, Caritas VOŠ Olomouc, Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, či sdružení Neziskovky.cz.

Vzdělání PdF Univerzity Palackého v Olomouci 
Zkušenosti
 • Spiralis
 • Arciediecézní Charita Olomouc
 • APLA Praha
 • Domov Sue Ryder
pecinkai

Judr. Hynek Pečinka

Přerov, Olomouc

Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích

Profil  Lektor se zabývá sociálním právem a právními předpisy na úseku sociální pomoci, správním řízením se specializací na oblast sociální pomoci a vymáháním pohledávek na úseku sociální pomoci.
Vzdělání 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011, 2005

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s., 2005

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2003

Zkušenosti
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s. a všechny jeho krajské pobočky
 • Personální služba s.r.o., Olomouc
 • Noveko 96 s.r.o., Brno
 • Vzdělávací centrum Morava s.r.o., pobočka v Brně a Ostravě
 • Národní institut dětí a mládeže MŠMT
panskai

Mgr. Svatava Panská

Olomouc, Přerov

Znakový jazyk pro začátečníky

Profil  Odborná lektorka a soudní tlumočnice registrovaná u Krajského soudu v Ostravě
Vzdělání   Univerzita Palackého v Olomouci
Zkušenosti 
 • Lektorka znakového jazyka pro celé spektrum zájemců – pro širokou veřejnost, studenty speciální pedagogiky, sociálně právní, lékařské a právnické fakulty, zdravotnický personál, policii a další.
 • Lektorka kurzů pro rodiny sluchově postižených dětí
konupcikovai

Mgr. Erika Konupčíková

Přerov

Anglický jazyk pro pracovníky v pomáhajících profesích - Lektorské dovednosti - Specifika výuky dospělých

Profil:

Lektorka působí jako vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Vysoké školy logistiky Přerov a je členkou výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

Vzdělání:

FMMI Vysoké školy báňské – TU Ostrava

FF Univerzity Palackého v Olomouci

PdF Univerzity Palackého v Olomouci

Zkušenosti:

 • Regionální institut pro vzdělávání
 • Regionální sdružení rozvoje lidských zdrojů
 • Vyšší odborná škola živnostenská v Přerově
 • PPŠ – institut celoživotního vzdělávání Přerov
 • FF Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra sociologie a andragogiky
 • InSTEP, FF Univerzity Palackého v Olomouci
 • Soukromá jazyková a manažerská škola Interlingua Redsquares v Přerově
otti

Mgr. Vlastimil Ott

Olomouc, Přerov

Základy práce s počítačem a internetem

Profil   Aktivní autorská, lektorská, přednášková činnost v oblasti informačních technologií
Vzdělání   Slezská univerzita v Opavě
Zkušenosti 
 • Odborný ICT konzultant
 • Lektor německého jazyka dálkového studia SpgŠ a SZŠ Krnov
kotulakovai

Mgr. Katrin Kotuláková

Olomouc, Přerov

Právní minimum pro pracovníky v pomáhajících profesích

Profil  Lektorka se specializuje na pracovní poradenství, motivační programy, soft skills, sociální oblast. Cílovou skupinou jsou senioři, nezaměstnaní.
Vzdělání 

PdF Univerzity Palackého v Olomouci 

Zkušenosti 
 •  bit cz training s.r.o., koordinátor střediska, poradce a lektor psychosociálních dovedností v projektech "Na svém základu můžete stavět", "Neseďte doma!" a "Na skok!"
 • Charita Olomouc, koordinátor sociální služby, sociální pracovník
 • ORE-institut, o.p.s., projektový a akreditační asistent, správní radou pověřena řízením o.p.s.
 • Domov pro seniory Tovačov, p.o., vedoucí sociálního úseku
 • Cedar Point, Ohio, USA, mechandise sales associate
 • Domov pro seniory Prostějov, p.o., sociální pracovník
 • Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., asistentka vzdělávacích programů
 • JIKA Olomoucké dobrovolnické centrum o.s., koordinátor dobrovolníků, dobrovolník